HIDDEN YELLOW

2020年4月17日

[香港加油] 尖沙咀 羅曼美酒店 | 絕望中保持一絲希望 | 黃店有話兒

今集好榮幸邀請到『羅曼美酒店』接受我地嘅訪問,講下對黃色經濟圈同抗爭運動嘅感受。